Satış

Qerînek Bêdeng Rındêxan

7

15,00TL

8,00TL

  • Vergiler Hariç: 8,00TL

Qerina ku di sala 1926'an de bi awayeki bedeng hatibu avetin, di roja me de ji xurti te bihistin. Ew qerin edi ne bedeng e, lewre bi milyonan kes we qerine diqırin u li çarnikale cihane olan daye. Kamran Simo Hedili bi ve romana xwe ya diroki xwendevanen xwe dibe çiyaye Mereto u serhildana Mala Eliye Unis (Qewme Çiyan) ji gelek helan ve radixine ber çavan. Mijar gelek nas te, lewre kurd di gelek serdeman de ew hisen ku ve gave ji je re ne biyan in jiyane u he ji dijin. Le taybetiya sereke ya ve romane ew e ku di serhildane de Rindexana keça Mihemede Eliye Unis wek jineke kurd cihe xwe di nav rupelen diroke yen tozgirti de digire.

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi